Conferinta 2019

Societatea Academica de Stiinte Administrative

in parteneriat cu

Centrul de Drept Public si Stiinte Administrative (SNSPA)
Institutul de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei

au deosebita onoare de a va invita sa participati la

a XII-a Conferinta anuala:

TRANSFORMÃRI ALE ADMINISTRATIEI SI DREPTULUI PUBLIC ÎN SPATIUL NATIONAL SI EUROPEAN DUPÃ ANUL 1989

 

Acesta se va desfasura in data de

25 Octombrie 2019
Palatul Camerei de Comert si Industrie Bucuresti
Strada Ion Ghica nr.4
Etaj 2, Sala de Confeinte

Programul conferintei poate fi descarcat aici.

Anul 1989 – denumit pe site-ul oficial al Parlamentului European drept Anul miracolelor – a adus eliberarea natiunilor din Estul Europei aflate sub regimul comunist.
Eliberarea a relevat o imagine zugrãvitã în culori sumbre a realitãtii, care evidentia contrastul dintre cele douã pãrti ale continentului. De la început, statele eliberate în anul 1989 si-au asumat un singur drum, anume acela al democratizãrii reale, al guvernãrii eficiente, în care cetãtenii devin partenerisi beneficiari ai institutiilor politico-administrative. Aceastã cale, pe care au dorit sã meargã de la început cetãtenii Europei centrale si de est, a condus spre aderarea la Uniunea Europeanã–toate statele care si-au redobândit libertatea în anul 1989 fiind astãzi membre ale spatiului politic si administrativ european.

Dar aceastã cale a însemnat – tot de la început – transformarea completã a cadrului constitutional, juridic, administrativ, economic, social si moral, ceea ce a condus la adoptarea de politici publice adecvate si de noi constitutii, de noi legi ale administratiei publice si în domeniul proprietãtii, mediului de afacerietc. Toate aceste politici publice si acte normative noi au creat o altã realitate, mai aproape de modelele societãtilor articulate din vestul continentului. Totusi, cetãtenii resimt nevoia unei transformãri mai profunde a statelor si comunitãtilor în care trãiesc, ceea ce obligã decidentii politici si administrativi la o conduitã calitativ superioarã, în raport cu cele mai ridicate standarde europene.

În orice tarã, stiinta este obligatã sã înteleagã realitãtile în care oamenii actioneazã, sã gãseascã modelele cele mai bune pentru societate si solutii la problemele pe care viata cotidianã nu le poate rezolva.
Pentru a îndeplini aceste scopuri, cercetãtorii si universitarii, alãturi de practicieni, trebuie sã se întâlneascã în mod constant, sã aibã un dialog profund, deschis, în urma cãruiasã formuleze idei noi si propuneri pentru îmbunãtãtirea cadrului politic, administrativ, economic, social si moral al tãrilor lor, plecând de la o analizã clarã si completã a realitãtii.

Prezenta conferinþã, ajunsã la a XII-a editie, reuneste, în mod tradiþional, specialiºti în domeniul dreptului public si al stiintelor administrative - cadre didactice, magistrati, functionari publici - manifestarea constituindu-se într-un for de dezbatere ºi analizã a noilor direcþii de cercetare în domeniu.

Vom încerca în cadrul conferintei sã reflectãm asupra urmãtoarelor aspecte:

    Ce provocãri au apãrut în domeniul administratiei si dreptului public dupã anul 1989?
    Care au fost tendintele strategice, normative si jurisprudentiale nationale si europene în domeniul administrativ?
    Care sunt inovatiile în domeniu si ce se poate retine ca exemplu de bunã practicã administrativã?
    Care sunt tendintele evolutiei în domeniul dreptului public si al stiintelor administrative?
    Care sunt politicile publice adecvate transformãrilor produse la nivelul administratiei publice si dreptului public?

Publicarea lucrãrilor conferintei: toate lucrãrile conferintei vor fi incluse fie în volum publicat la o editurã de prestigiu (Wolters Kluwer, Universul juridic etc.),fie într-o revistã indexatã în baze de date internationale.
Termene limitã: 1 octombrie trimiterea formularului de participare completat (completeazã online formularul aici link) 14 octombrie trimiterea textului integral al comunicãrii, 21 octombrie confirmarea lucrãrilor acceptate spre sustinere în cadrul conferintei.

Limbile de desfãsurare a lucrãrilor conferintei: românã si englezã

Taxa de participare: ca în fiecare an, participarea la conferinta anualã este scutitã de plata unei taxe de participare, organizatorii fiind orientati exclusiv cãtre promovarea excelentei academice.

Adresa de desfãsurare: SNSPA Bucuresti, Bd. Expozitiei 30A, Sector 1.

Având convingerea cã prezenta dumneavoastrã va contribui la succesul manifestãrii stiintifice, asteptãm confirmarea participãrii prin completarea formularului de pe pagina web a conferintei sau pe adresele de e-mail marius333vacarelu@gmail.com sau cristiiftene@yahoo.co.uk.

Va asteptam cu interes alaturi de noi convinsi fiind ca prezenta dumneavoastra va adauga soliditate dezbaterilor.

Înscrierea lucrărilor

Va rugam sa utilizati formularul electronic de inscriere.

Lipsa acestor date in timp util va face imposibila inregistrarea dumneavoastra in programul conferintei.

Publicarea lucrarilor se va realiza prin intermediul unui volum colectiv, editat la o editura de prestigiu international. Totodata se realizeaza procedurile in vederea publicarii lucrarilor relevante editate in limba engleza in Procedia – Social and Behavioral Sciences editata de Elsevier in felul acesta asigurand vizibilitatea internationala a concluziilor dezbaterilor.

Totodata o selectia de lucrari vor fi publicate in Revista Societatii Academice de Stiinte Administrative (RSASA) respectiv in Academic Journal of Law and Governance (AJLG) (T&T Academic Publishing)

Comitetul stiintific

Prof.univ.dr. Ion Dragoman – Universitatea Nationalã de Apãrare Carol I Bucuresti

Prof.univ.dr. Iulian Nedelcu - Universitatea din Craiova

Luca Ceglia, PhD Researcher - University of Brescia

Conf.univ.dr. Maria Orlov – ISAM Republica Moldova
Prof.univ.dr. Emil Bãlan – SNSPA Bucuresti
Prof.univ.dr. Dana Tofan - Universitatea din Bucuresti

Prof. univ.dr. Constantin Iordache – Universitatea Nationalã de Apãrare Carol I Bucuresti
Conf.univ.dr. Lucia Catanã – Universitatea Dimitrie Cantermir Tîrgu Mures
Conf.univ.dr. Cristi Iftene – Universitatea Ovidius din Constanta

Finanțare

Societatii Academice de Stiinte Administrative
Ministerului Cercetarii si Inovarii