Conferinţa anuală 2023

Cea de-a XVI-a Conferință anuală:
ADMINISTRAȚIE ȘI JUSTIȚIE SOCIALĂ –
ECHITATE, INCLUZIUNE, LEGALITATE
20 OCTOMBRIE 2023

Programul Conferinţei

Stimați colegi,

Teoria și practica administrației publice se află în fața unor provocări deosebite, generate de realitățile lumii contemporane. Evoluțiile democratice au impus adaptarea administrației la noi standarde, iar cercetarea fenomenelor administrative a cunoscut o dezvoltare semnificativă.

În pofida progresului înregistrat, societatea contemporană nu este una care se bazează în totalitate pe echitate și justiție  socială. Persistă deosebiri între diferite grupuri sociale cu privire la accesul egal la resurse sau egalitatea de șanse. O societate incluzivă presupune ca oricare persoană să reușească să își atingă potențialul maxim indiferent de origine sau circumstanțele de viață. Spațiul administrativ reprezintă segmentul societății în care fenomenele de inechitate și excluziune se manifestă și pot fi ușor observate. Exercițiul autorității publice în mod transparent şi participativ poate corecta abaterile de la standardele de justiție socială, iar educația reprezintă temelia acestui proces.

Conferința Centrului de Drept Public și Științe Administrative în parteneriat cu Societatea Academică de Ştiinţe Administrative – aflată la a XVI-a ediție – reunește, tradițional, specialiști în domeniul guvernării, al dreptului public și științelor administrative, al științelor sociale în general. Prin cele două secțiuni ale sale, Administrație și justiție socială în statul de drept și Abordări strategice în promovarea echității și incluziunii sociale prin programe de tineret, evenimentul își propune să supună dezbaterii modalitatea în care cercetarea, reglementarea și practica administrativă se adaptează noilor provocări și să formuleze soluții adaptate viitorului european.

Participarea la conferință va înlesni constituirea unui grup de reflecție asupra problematicii anunțate, din perspectiva multidisciplinară extinsa oferită de ştiinţele sociale.

Având convingerea că prezența dumneavoastră va contribui la succesul manifestării științifice, vă invităm să luați parte la lucrările acesteia!

În numele Comitetului de organizare,

Prof.univ.dr. Emil Bălan
 

8 septembrie 2023: termenul pentru trimiterea rezumatului lucrării (maximum 250 de cuvinte) și o scurtă prezentare a autorului/autorilor.
• Adresa de corespondență: emil.balan@administratiepublica.eu
15 septembrie 2023: termenul pentru transmiterea acceptării/respingerii propunerilor.
15 octombrie 2023: termenul pentru trimiterea lucrărilor in extenso.

Evenimentul ştiinţific este organizat de Centrul de Drept Public și Științe Administrative în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0121 – CRESC – Echitate, incluziune socială şi acces la educaţie de calitate în SNSPA, în parteneriat cu Societatea Academică de Științe Administrative din București (S.A.Ș.A.).

COMITET ȘTIINȚIFIC
Conf.univ.dr. Dana Alexandru, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof.univ.dr. Emil Bălan, S.N.S.P.A. București
Prof.univ.dr. Lucia Cătană, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș
Conf.univ.dr. Cristi Iftene, Universitatea „Ovidius” din Constanța
Prof.univ.dr. Irina Moroianu-Zlătescu, Academia Internațională de Drept Comparat; S.N.S.P.A. București
Prof.univ.dr. Iulian Nedelcu, Universitatea din Craiova
Prof.univ.dr. Maria Orlov, Chișinău, Institutul de Științe Administrative al Republicii Moldova
Prof.univ.dr. Verginia Vedinaș, Universitatea din București

COMITET DE ORGANIZARE
Dr. Emil Bălan
Dr. Cristi Iftene
Dr. Dragoș Troanță
Dr. Gabriela Varia
Dr. Marius Văcărelu

După evaluarea științifică a lucrărilor, cele acceptate spre publicare vor fi incluse in volumul conferinței, care urmează să fie publicat la o editură din țară, inclusă în lista editurilor recunoscute.

STANDARD DE EDITARE (pentru limba română)

• Articolele finale trimise spre publicare nu vor depăși 20 de pagini.
Titlul și structura articolului
• Prima pagină va cuprinde: titlul (în limba română și engleză), numele autorilor, detaliile privind afilierea profesională sau academică și adresele de contact.
• Se recomandă ca articolul va fi structurat după cum urmează: Introducere, Secțiuni (clar delimitate, cu titlul specific), Concluzii și Bibliografie.
Rezumatulși cuvintele cheie

Rezumatul va fi redactat în limba română și engleză și va fi limitat la maxim 250 cuvinte urmărind să prezinte tematica și subiectul articolului, obiectivele urmărite în studiu și rezultatele /implicațiile cercetării.
Detalii tehnice de formatare
Format Word (.doc/.docx), textul fiind formatat aliniere stânga-dreapta/Justified, font Times New Roman cu caractere de 12 și spațiere l rând.
Evidențierea în cadrul lucrării va fi făcută Îngroșat pentru secțiuni/titluri/subtitluri și Italic în ceea ce privește textul.
Citările vor fi incluse între ghilimele duble, se va urmări forma originală a citatului și se va indica autorul respectând specificațiile privind notele de subsol.
Notele de subsol vor fi formatate aliniere stânga-dreapta/Justified, font Times New Roman cu caractere de 10 și spațiere l rând. Notele de subsol se vor încheia cu punct.

Reguli de citare
• Tratate, monografii:
Autor, Titlu, editura (localitate, țară), anul, pagina.
• Articole publicate în volume colective:
Autor, Titlu, în Autor, Titlu, editura (localitate, țară), anul, pagina
• Articole Autor, ‘Titlu’, anul, Revista, număr (dacă se aplică), şi intervalul de pagini din revistă la care se găseşte articolul.
• Legislație, jurisprudență, alte documente:
Va fi urmărit stilul oficial de citare.
• Internet:
Se va utiliza formula ‘documentul este disponibil online la adresa’, adresa url, cu mențiunea datei la care a fost accesat.
Bibliografie/Referințe
Referințele bibliografice vor fi numerotate, urmând a fi ordonate alfabetic și apoi cronologic.