Conferinta anuala 2020

Cea de-a XIII-a Conferință anuală:

IMPACTUL CERCETĂRII DE EXCELENȚĂ  

ÎN ȘTIINȚELE ADMINISTRATIVE

ASUPRA REGLEMENTĂRILOR ȘI PRACTICII

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

 

Aceasta se va desfășura în data de

23 OCTOMBRIE 2020

Program

 

Practica administrației publice se află în fața unor provocări deosebite, impuse de realitățile ultimelor decenii. Reconectarea la tradiția administrativă a perioadei interbelice, adaptarea administrației publice la noile cerințe, precum și cercetarea în această sferă au cunoscut o evoluție semnificativă.

Conferința de față - aflată la a XIII-a ediție -  reunește, în mod tradițional, specialiști în domeniul dreptului public și al științelor administrative -  universitari, magistrați, funcționari publici -  manifestarea constituindu-se într-un for național de dezbatere și analiză a noilor direcții de cercetare în domeniu. Conferința își propune să dezbată modalitatea în care cele trei dimensiuni (cercetarea, reglementarea și practica administrativă) se adaptează noilor cerințe, să identifice spațiul neexplorat și să formuleze soluții adecvate.

Tema conferinței de anul acesta se concentrează pe interacțiunea dintre cercetarea științifică și fenomenele administrației publice, încercând să descifreze totodată posibilitățile de influențare a politicilor și managementului public prin îmbunătățirea calității reglementării.

Se va urmări conectarea politicilor naționale în domeniul administrației publice și a doctrinei dreptului administrativ la abordarea europeană în ceea ce privește rolul și caracteristice acțiunii administrative în societatea contemporană. Conferința va avea în vedere și dezbaterea globală, la nivelul dreptului public, privind înlocuirea progresivă a caracterului unilateral al acțiunii administrației publice cu modele bazate pe dialog și consens, mai potrivite pentru a consolida legitimitatea democratică și eficiența raporturilor dintre administrație și cei administrați.

În cadrul conferinței se vor analiza și teme precum:

- soluții științifice pentru creșterea capacității de inovare și guvernare durabilă, prin instruire și educație permanentă;

- etică și responsabilitate, prin identificarea incidentelor de integritate și implementarea măsurilor anticorupție;

- configurații instituționale de monitorizare și evaluare a politicilor publice în condițiile asigurării standardelor bunei guvernări;

- îmbunătățirea capacității de prevenire și soluționare a crizelor economice și sanitare și reducerea riscurilor provocate de astfel de evenimente;

- soluții validate de experiența altor sisteme de organizare social-politică și juridică.

Conferința va încerca să identifice viziunea națională asupra cercetării științifice privind administrația publică, direcțiile cercetării de excelență în domeniul științelor administrative și resursele necesare, astfel încât cercetarea științifică românească să se integreze deplin în cercetarea europeană sau globală a domeniului.

Conferința cuprinde două secțiuni. O primă secțiune va aborda Stadiul cercetării de excelență în domeniul științelor administrative,  iar a doua secțiune va analiza Calitatea reglementării și practica administrativă.

Participarea la conferință va înlesni constituirea unui grup de reflecție asupra problematicii anunțate, din perspectiva multidisciplinară a dreptului public și a științelor administrative.

Având convingerea că prezența dumneavoastră va contribui la succesul manifestării științifice, așteptăm cu interes să vă înscrieți și să participați la conferința din acest an!

 

În numele Comitetului de organizare,

Prof.univ.dr. Emil Bălan

 

LOCAȚIE

SNSPA, Bd. Expoziției, 30A, Sector 1, București, România.

 

WEBSITE CONFERINȚĂ

www.cdpsa.ro

www.conference.rsasa.ro

 

CONTACT CONFERINȚĂ

conference@rsasa.ro

marius333vacarelu@gmail.com

Tel: 0724956673

ORGANIZATORI

Societatea Academică de Științe Administrative

SNSPA – Centrul de Drept Public și Științe Administrative

 

PARTENER

Institutul de Drept Public și Științe Administrative din România

 

COMITET ȘTIINȚIFIC

Prof.univ.dr. Emil Bălan, SNSPA București

Conf.univ.dr. Lucia Cătană, Universitatea Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureș

Prof.univ.dr. Ion Dragoman, UNAp București

Conf.univ.dr. Cristi Iftene, Universitatea Ovidius, Constanța

Prof.univ.dr. Irina Moroianu-Zlătescu, Academia Internațională de Drept Comparat; SNSPA București

Prof.univ.dr. Iulian Nedelcu, Universitatea din Craiova

Prof.univ.dr. Maria Orlov, Chișinău, Institutul de Științe Administrative al Republicii Moldova

Prof.univ.dr. Simina Tănăsescu, Universitatea din București

Prof.univ.dr. Verginia Vedinaș, Universitatea din București

 

COMITET DE ORGANIZARE

Dr. Emil Bălan

Dr. Cristi Iftene

Dr. Dragoș Troanță

Dr. Gabriela Varia

Dr. Marius Văcărelu

TERMENE

1 septembrie 2020: termenul pentru trimiterea abstractului lucrării (maxim 250 cuvinte) și o scurtă prezentare a autorului/autorilor. Adresa de corespondență: conference@rsasa.ro

7 septembrie 2020: termenul pentru transmiterea acceptării/respingerii propunerilor.

25 septembrie 2020: termenul pentru trimiterea lucrărilor în extenso.

 

DISEMINARE

După evaluarea științifică a lucrărilor, cele acceptate spre publicare vor fi incluse in volumul conferinței publicat la o editură din țară, inclusă în lista editurilor recunoscute pentru domeniul științe juridice/ științe sociale.

De asemenea, lucrările selectate redactate în limba engleză vor fi publicate în:

  • Academic Journal of Law and Governance, revistă indexată în baze de date internaționale;
  • Volum publicat la o editură de prestigiu.