Conferinta anuala 2022

Cea de-a XV-a Conferință anuală:
 
CODUL ADMINISTRATIV: PREZENT SI PERSPECTIVE
IN SPATIUL ADMINISTRATIV ROMANESC
 
21 OCTOMBRIE 2022

PROGRAM CONFERINTA (pdf)

Încurajaţi de observarea unei preocupări sporite a decidenților, practicienilor și mediului academic cu privire la problematica reglementărilor de fond privind administraţia publică, organizatorii conferinţei au apreciat ca fiind de interes și actualitate dezbaterea temei codificării administrative la trei ani de la adoptarea Codului administrativ.

În condiţiile integrării europene, legiuitorul român a avut și are obligaţia să înfăptuiască atât armonizarea reglementărilor interne cu dreptul european, cât și unificarea și sistematizarea normativă, prin codificare și consolidare, pentru a asigura o bună guvernare și administrare și o mai bună protecţie juridică a cetăţenilor.

Adoptarea Codului administrativ a reprezentat o necesitate pentru îmbunătăţirea sistemului normativ și instituţional în materie. După obiectul și conţinutul reglementării, Codul ar trebui să reprezinte legea de bază a administrației publice, el propunându-și „concentrarea, reunirea reglementărilor din domeniul administraţiei publice și din cadrul ramurii dreptului administrativ, subordonându-le unor principii comune...”. Putem vorbi, în termeni metaforici, de o veritabilă Constituție administrativă a României.

Adoptarea Codului administrativ în anul 2019 a reprezentat un moment important în materia reglementării sferei publice. Întregul proces de codificare și modul în care a fost adoptat Codul au adus în discuție relația dintre puterea politică, administrație și societate și administrația publică, cât și calitatea generală a reglementării în dreptul public românesc.

La trei ani de la adoptarea Codului administrativ se poate contura o perspectivă de substanță asupra calității reglementării, precum și asupra modului în care Codul răspunde cerințelor și așteptărilor cetățenilor, funcționarilor publici și practicienilor, actorilor de drept public și privat și nu în ultimul rând mediului academic și specialiștilot în materie.
Asa cum am procedat și la întâlnirile anterioare, ne propunem ca participarea la Conferință să  permită constituirea într-un grup de reflecție pe problematica temelor actuale ale dreptului public și științelor administrative.
 
Conferința va cuprinde două secțiuni:
Secțiunea 1: Evaluarea cadrului normativ
Secțiunea 2: Evaluarea practicii administrative și jurisprudenței
 
Evident, abordarea fenomenului administrativ este una sistemică, care nu se va reduce niciodată la o strictă interpretare tehnică a actelor normative. Din această perspectivă, avem certitudinea unei manifestări de prestigiu, care va confirma o dată în plus calitatea analizei științifice și practice pe care participanții o vor oferi asupra temelor de actualitate supuse atenției.
 
Vă așteptăm cu interes alături de noi, convinși fiind că prezența dumneavoastră va adăuga soliditate dezbaterilor.

În numele Comitetului de organizare,
Prof.univ.dr. Emil Bălan

LOCAȚIE

SNSPA, Bd. Expoziției, 30A, Sector 1, București, România*.
* Conferința se va desfășura în format ONLINE. Detaliile privind conectarea vor fi transmise prin email participanților, platforma utilizată fiind WEBEX.

WEBSITE CONFERINȚĂ
www.conference.rsasa.ro
www.administrative-sciences.com
 
CONTACT CONFERINȚĂ
Email: office@administrative-sciences.com
Tel: Dragoș Troanță (0730895701) / Marius Văcărelu (0724956673)

28 septembrie 2022: termenul pentru trimiterea rezumatului lucrării (maximum 250 de cuvinte) și o scurtă prezentare a autorului/autorilor.
Adresa de corespondență: office@administrative-sciences.com.

30 septembrie 2022: termenul pentru transmiterea acceptării/respingerii propunerilor.

17 octombrie 2022: termenul pentru transmiterea lucrărilor în extenso.

STANDARD DE EDITARE (*pentru limba română)

Articolele finale trimise spre publicare nu vor depăși 20 de pagini.

Titlul și structura articolului

 • Prima pagină va cuprinde: titlul (în limba română și engleză), numele autorilor, detaliile privind afilierea profesională sau academică și adresele de contact.
 • Articolul va fi structurat după cum urmează: Introducere, Secțiuni (clar delimitate, cu titlul specific), Concluzii și Bibliografie.

Abstractul și cuvintele cheie
Abstractul va fi redactat în limba română și engleză și va fi limitat la maxim 250 cuvinte urmărind să prezinte tematica și subiectul articolului, obiectivele urmărite în studiu și rezultatele /implicațiile cercetării.

Detalii tehnice de formatare
Format Word (.doc/.docx), textul fiind formatat aliniere stânga-dreapta/Justified, font Times New Roman cu caractere de 12 și spațiere l rând.
Evidențierea în cadrul lucrării va fi făcută Îngroșat pentru secțiuni/titluri/subtitluri și Italic în ceea ce privește textul.  
Citările vor fi incluse între ghilimele duble, se va urmări forma originală a citatului și se va indica autorul respectând specificațiile privind notele de subsol.
Notele de subsol vor fi formatate aliniere stânga-dreapta/Justified, font Times New Roman cu caractere de 10 și spațiere l rând. Notele de subsol se vor încheia cu punct.

Reguli de citare

 • Tratate, monografii:
  Autor, Titlu, editura (localitate, țară), anul, pagina.
 • Articole publicate în volume colective:
  Autor, Titlu, în Autor, Titlu, editura (localitate, țară), anul, pagina
 • Articole
  Autor, ‘Titlu’, anul, Revista, număr (dacă se aplică), şi intervalul de pagini din revistă la care se găseşte articolul.
 • Legislație, jurisprudență, alte documente:
  Va fi urmărit stilul oficial de citare.

Internet:
Se va utiliza formula ‘documentul este disponibil online la adresa’, adresa url, cu mențiunea datei la care a fost accesat.
Documentul este disponibil online la adresa https://www.ttpublishing.eu/index.php?show=journal&id=ajlg&do=instructi…

Bibliografie/Referințe
Referințele bibliografice vor fi numerotate, urmând a fi ordonate alfabetic și apoi cronologic.

ORGANIZATOR
Societatea Academică de Științe Administrative

PARTENERI
Centrul de Drept Public și Științe Administrative – S.N.S.P.A.
Institutul de Drept Public și Științe Administrative din România
Albanian Institute for Election System Development

COMITET ȘTIINȚIFIC
Prof.univ.dr. Emil Bălan, SNSPA București
Conf.univ.dr. Lucia Cătană, Universitatea Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureș
Prof.univ.dr. Ion Dragoman, UNAp București
Conf.univ.dr. Cristi Iftene, Universitatea Ovidius, Constanța
Prof.univ.dr. Irina Moroianu-Zlătescu, Academia Internațională de Drept Comparat; SNSPA București
Prof.univ.dr. Iulian Nedelcu, Universitatea din Craiova
Prof.univ.dr. Maria Orlov, Chișinău, Institutul de Științe Administrative al Republicii Moldova
Prof.univ.dr. Simina Tănăsescu, Universitatea din București
Prof.univ.dr. Verginia Vedinaș, Universitatea din București

COMITET DE ORGANIZARE
Dr. Emil Bălan
Dr. Cristi Iftene
Dr. Dragoș Troanță
Dr. Gabriela Varia
Dr. Marius Văcărelu

După evaluarea științifică a lucrărilor, cele acceptate spre publicare vor fi incluse in volumul conferinței publicat la o editură din țară, inclusă în lista editurilor recunoscute pentru domeniul științe juridice/ științe administrative.

De asemenea, lucrările selectate redactate în limba engleză vor fi publicate în:

 • Academic Journal of Law and Governance, revistă indexată în baze de date internaționale;
 • Volum publicat la o editură recunoscută