Societatea Academica de Stiinte Administrative este persoana juridica de drept privat, având regim de asociatie fiind constituita in conformitate cu prevederile OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile.

Obtinând personalitate juridica în luna martie 2008, Societatea Academica de Stiinte Administrative (S.A.S.A.) are ca scop

  • cresterea vizibilitatii învatamântului superior românesc si a cercetarii de specialitate în domeniul stiintelor administrative,
  • asigurarea unui nivel competitiv pe plan international a cercetarii stiintifice in domeniul Stiintelor administrative;
  • cresterea capacitatii administrative a României si alinierea administratiei publice românesti la standardele mondiale;
  • participarea la elaborarea doctrinei nationale administrative a Romaniei.

Unul din obiectivele majore ale Societatii Academice de Stiinte Administrative este dezvoltarea învatamântului superior românesc si cercetarii stiintifice de excelenta în domeniul stiintelor administrative pe plan intern, european si international, precum si cresterea gradului de autoritate stiintifica si de recunoastere pe plan intern, european si international a elitelor profesionale în domeniu.